09:00 - 17:30

+31 75 615 03 84

a

Kosten

Recht op gesubsidieerde rechtsbijstand

 

Tijdens het intakegesprek bespreken mr. T. Esen en mr. F. Acar uw financiële situatie en toetsen of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. U kunt zelf ook op de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org) bekijken of u hiervoor in aanmerking komt. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en de waarde van uw vermogen wordt bepaald of u in aanmerking komt voor een toevoeging.

 

Behalve uw inkomen, zijn ook de aard en het financiële belang van de zaak van belang. De Raad voor Rechtsbijstand toetst hierop.

 

Indien de advocaten, op grond van de financiële stukken die u hen verstrekt, vaststelt dat u in aanmerking komt voor een toevoeging, dan doen zij namens u een aanvraag bij de Raad voor Rechtsbijstand. U krijgt dan enkele weken later van de Raad voor Rechtsbijstand een besluit, en indien deze bevestigend is, staat het bedrag van de eigen bijdrage in deze brief. De eigen bijdrage dient u dan aan mr. T. Esen dan wel mr. F. Acar te betalen.

 

Griffiekosten komen ook altijd voor uw rekening. Deze kosten worden niet gedekt door de toevoeging.

 

Geen recht op gefinancierde rechtsbijstand

 

Indien u niet in aanmerking komt voor toevoeging van een advocaat, moet u alle kosten zelf betalen. Esen Advocatuur hanteert een uurtarief van € 200 exclusief 21% BTW. Mogelijke bijkomende kosten zijn bijvoorbeeld deurwaarderskosten, griffierechten en kosten voor het inschakelen van deskundigen. Afhankelijk van de aard van de zaak, kan er een vaste prijsafspraak gemaakt worden.

 

In een gerechtelijke procedure geldt dat de partij die in het ongelijk gesteld wordt, de proceskosten van de andere partij moet voldoen. De rechtbank hanteert hierbij vaste tarieven (afhankelijk van het belang van de zaak). Een uitzondering hierop vormen familiezaken. Daarin wordt, op een enkele uitzondering na, geen proceskostenveroordeling uitgesproken.