09:00 - 17:30

+31 75 615 03 84

a

Rechtsgebieden

Esen Advocatuur biedt juridisch bijstand en advies op het gebied van civiel recht en bestuursrecht.

In het civiele recht is mr. T. Esen voornamelijk actief in personen- en familierecht, arbeidsrecht en verbintenissenrecht. Zij doet echtscheidingen met nevenvoorzieningen, zoals alimentatie en verdeling van het boedelvermogen. Bij arbeidsrechtelijke zaken kunt u denken aan conflicten tussen werkgever en werknemer, waarbij wij zowel werknemer als werkgever bij kunnen staan. Onder verbintenissenrecht wordt verstaan alle zaken waarbij er sprake is van een overeenkomst.

 

In het bestuursrecht is mr. T. Esen voornamelijk gespecialiseerd in regulier vreemdelingenrecht. Zij ondersteunt u bij de aanvraag voor een verblijfsvergunning, maar kan ook in bezwaar en beroep gaan, wanneer er onterecht een afwijzende beschikking is afgegeven door de IND. Ook bij een inreisverbod en beslissingen waarbij u het land dient te verlaten, kan zij u helpen.

 

Mr. T. Esen helpt u ook bij andere bestuurszaken, waarbij er bezwaar of beroep moet worden ingesteld. Bijvoorbeeld bij beslissingen van het UWV, SVB en andere overheidsorganen.